Äldre

Övergång och samverkan

Föregående tips Nästa tips

Samtalsunderlag förskola-förskoleklass

När vi i vårt skol-/förskoleområde skulle utveckla arbetet kring barnens övergång från förskola till förskoleklass började vi med att respektive arbetslag fick sätta sig in i båda läroplanernas formuleringar kring samverkan. Pedagogerna själva inventerade verksamhetens nuläge, hur ser samverkan ut idag? Därefter hade de ”brainstorm” utifrån frågan hur man skulle kunna vidareutveckla samverkansformerna för att främja barns utveckling och lärande. Pedagogernas svar sammanställdes och utifrån dessa formulerades nya delmål för samverkan.

Lpfö 18

Reflektionsfrågor

  • Vad lägger du för innebörd i begreppen ”samverka” och ”samarbeta”?
  • I vilken utsträckning upplever du att ni samverkar och samarbetar med förskolan/förskoleklassen idag? Hur ser samverkansformerna ut?
  • Hur skulle ett samarbete med förskolan/förskoleklassen för a8 stödja barns allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv kunna se ut?
  • Vad behöver göras för att skapa möjligheter för detta?

Jobba vidare och läsa mer

Skolverkets stödmaterial när det gäller övergångar inom och mellan skolor och skolformer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy