Förskolebanken är platsen där förskollärare och barnskötare inspirerar med sina bästa tips, till exempel idéer, längre projekt och teman i olika kategorier. Alla inskickade bidrag kopplas Lpfö 18. Innan idéerna publiceras går Förskolebanken igenom dem för att se att de är okej att lägga ut. Du kan fritt använda idéerna i din undervisning och utbildning. Nu finns det ca 75 idéer i olika kategorier.

Verksamhetsansvarig för Förskolebanken

Fredrik Sandström ansvarar för uppbyggnaden av sajten och är också den som kontrollerat att publicerade idéer består av delarna: syfte, kopplingar till styrdokumenten, en metodbeskrivning, lärarens reflektioner och analys.

Sajterna Förskolebanken och Lektionsbanken ägs av Sveriges Lärare. De är redaktionellt fristående och fria att använda för Sveriges alla lärare. Vill du veta mer, använd detta kontaktformulär.