Idéer för hela utbildningen

FÖR FÖRSKOLA

Förskolebanken består av förskollärares och barnskötares idéer kopplade till Lpfö 18. Innan bidragen publiceras går en förskollärare igenom dem för att se att de är okej att lägga ut. Du kan använda idéerna i din utbildning hur du vill. Ingen inloggning krävs och det är helt kostnadsfritt.