Yngre

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Föregående tips Nästa tips

Kvalitetsutvärdering

Att summera ett arbetsår/projekt/temaarbete handlar ur ett kvalitetsperspektiv om så mycket mer än att ”bara” återberätta vad man har gjort. Ur dokumentationen kan man lära sig mycket om barnens lärandeprocesser och kunskapsskapande men också om verksamheten och sitt eget lärande. Lena Bäckström, pedagogista i Piteå centrala förskolor och Loris Malaguzzi-pristagare 2011 har utformat ett utvärderingsverktyg som hon och arbetslagen följer då summerar sina teman/projektarbeten. Lena skriver såhär:

Detta underlag  använder vi för att knyta ihop de teman /fördjupningsområden som arbetslagen arbetat med under hela läsåret.Vi utgår från underlaget när vi summerar årets projekt/temaarbete. Arbetslagen har ett urval av dokumentationer, ofta är de mest baserat på powerpoints, som de arbetat och sparat fortlöpande under året.

Vi diskuterar först vad som är viktigt att få fram, vilka uppgifter undersökningar har gjorts  och som gjort barnen intresserade. Ofta delar vi in projektet i olika delar som till exempel när vi arbetade med temat ”Luft”. Då delade vi in projektet i delarna fånga luft, luftens effekter, förflytta med luft och så vidare.

Här följer ett utdrag ur temahäftet om ”Luft” som nämns ovan. Analysen är gjord utifrån underlaget för kvalitetsutvärdering.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy