Yngre

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Föregående tips Nästa tips

Observera – reflektera

När man observerar barns aktivitet i syfte att samla in dokumentation för att kunna dra sig till minnes vad det var barnen sa och gjorde så är det tidsbesparande att sortera sina anteckningar redan vid själva observationsögonblicket. Till sin hjälp kan man ta olika typer av spaltdokument där man namnger kolumnerna beroende på vilket syfte man har. Den allra enklaste formen av spaltdokument är öppen för ett brett observerande, d v s man tittar och lyssnar inte för att leta efter något specifikt utan för att få med så mycket som möjligt av det som sägs och görs. Den består av tre spalter, ”barnet gör” – ”barnet säger” – ”vi tänker”. En av fördelarna är att det finns utrymme för att skriva ner sina reflektioner i anslutning till dokumentationen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy