Yngre

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Föregående tips Nästa tips

Reflektion för utveckling

Syfte  – Varför?

Reflektion är en viktig del av ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga att man tittar bakåt för att tänka framåt. I våra förskolor utgår vi inte från mallar för reflektion, men vi använder oss av ett ramverk som definierar vilka steg arbetslagen behöver gå igenom för att reflektionen inte ska bli ”allmänt prat” utan leda till utveckling av verksamheten. Ramverket bygger på boken ”Teaching and learning through reflective practice” (2010) av professor Tony Ghaye och utgår ifrån ett uppskattande förhållningssätt.

Tillvägagångssätt – Hur?

Arbetsgången sker enligt följande:

1. Uppskatta – Ta del av din kollegas dokumentation. Vad ser du som framgångsrikt i den dokumenterade aktiviteten, i relation till syfte och vägledande mål?

2. Föreställ – Tänk ut alternativa sätt att jobba vidare, kopplat till syftet med den dokumenterade aktiviteten. Försök tänka ”utanför boxen”, hitta nya vägar och arbetssätt som gynnar barnens lärandeprocess. Tänk kreativt! Det går att utveckla både hur man använder sig av rum/material, gruppens organisation och hur/vad man kommunicerar pedagog-barn.

3. Utforma/designa – Välj ut något spår att arbeta vidare med, utifrån det som framkommit i steg 2. Dokumentera hur ni tänkte och varför du/ni valde det spåret.

4. Agera – genomför det du/ni valde ut i steg 3.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy