Äldre

Naturvetenskap och teknik

Gör egna QR-koder – om digital teknik och skapande tillsammans med barnen

Syfte – Varför?

Går det att väva ihop digital teknik med något så traditionellt som att lägga pärlbrickor? Det är något som Karin Sönnerås, förskollärare i Onsala, har undersökt tillsammans med kollegor och barn. Hon skriver själv så här angående projektets syfte och mål (Lpfö 18):

”Våra prioriterade mål har varit teknik, naturvetenskap och skapande. Sen utgår vi från barnens intressen och vår verksamhet baseras på att barnen skall ha ett reellt inflytande över sin egen vardag. Detta projekt utgick verkligen från barnens intressen och den moderna teknik som finns runtomkring oss hela tiden. Dessutom lärde vi oss att skapa den själv. Att med nya symboler och tecken förmedla budskap till omgivningen med digitala verktyg var spännande att utforska närmare.”

Mål i Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Tillvägagångssätt – Hur?

Här kan du se filmen där Karin och hennes kollega berättar om projektet och hur man även involverat föräldrarna i det:

Vill du veta mer om hur man skapar QR-koder och hur man kan använda Aurasma så finns denna information via följande länkar: http://www.skapaqrkod.se http://www.skolappar.nu/aurasma

Reflektion och analys 

Efter avslutat projekt gjorde vi ett s k lotusdiagram (se bifogad bild). Det är många mål som vi arbetat med under projektets gång. Den viktigaste reflektionen är hur otroligt roligt det är att jobba med projekt där vi lär tillsammans med barnen. Ingen av oss pedagoger kunde skapa QR-koder innan vi drog igång. Aurasma hade vi testat litegrann, men tillsammans utvecklade vi projektet genom att testa ytterligare, upptäckta och lära oss under projektets gång. Man behöver inte kunna allt innan man börjar. Vi lär tillsammans.

Kommentarer

  • Carl-Anton Johansson skriver:

    QR-koder är mycket spännande och vi har sett ett ökat behov av att också kunna skapa QR-koder med olika färger och kanske också lägga till en lite bild i mitten. På den svenska siten https://skapaqrkod.nu kan man skapa gratis qr-koder med bild och i olika färger.
    Lycka till!


Läs vår personuppgiftspolicy