Äldre

Naturvetenskap och teknik

Föregående tips Nästa tips

Tema: Kretslopp

Vi jobbar på Solgårdens Förskola i Borås. Borås stad har beslutat att alla förskolor ska jobba för grön flagg. Grön flagg i sin tur har olika områden som vi kan välja på varje år. Detta året valde vi att jobba med kretsloppet. Vi har utgått ifrån en mindmap med områden som likabehandling ( ansvar, miljö, respekt) drama, språk (sagor, sånger, rim och ramsor), skapande (skapande av skräpmaterial), no/teknik( återvinning, naturens kretslopp, skräpsamlarvecka), barnens inflytande (barnråd), matematik (återvinning, volym, antal), motorik (kroppen, kost och rörelse). Dessa områden har vi vävt in i vårt tema under året.

Vi är också en förskola som har ett nära samarbete med Borås djurpark vilket är unikt i sig. Vi går dit varje vecka och får lära oss mycket om våra fina djur. Vi städar rent och matar. Det är ett fantastiskt privilegium. Tänk att få gå in hos tigrarna och lejonen och städa rent och lägga ut kött. Det är en upplevelse!

Syfte – Varför?

Att ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön och att ställa barnen inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

Att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  •  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • förmåga att skapa samt förmågan att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Tillvägagångssätt – Hur?

En dag fick vi ett paket adresserat till alla barnen på Nyckelpigan. I paketet fanns en liten flicka och ett brev. Flickan hette Lisa och i brevet berättade hon att hon kom från rymden. Hon hade sett en liten rund blå boll och förstod att det var jorden och här ville hon landa.

Ja, så inledde vi vårt tema kretslopp med barnen. Lisa bor nu hos oss och varje vecka skriver hon brev till barnen och ger dem lite olika uppdrag. Hon har lärt oss mycket om kretsloppet under året och fått oss till att prova på många olika experiment. Vattnets kretslopp med experiment som: Vad flyter? Vad sjunker? Vad händer med vattnet om man häller salt i? Vad händer med vattnet när det blir kallt ute? Vad händer med isen när den smälter? Vad händer om man tar in snön?  Hur kan man göra smutsigt vatten rent igen? Vi har följt naturens färger och årstidernas skiftningar.  Vi har plockat in och synliggjort, prövat vid staffliet och i olika färgtekniker upplevt årstiderna. Vad händer med löven som faller till marken? Vad händer om man slänger skräp i naturen? Vi har använt skapande i olika tekniker för att synliggöra hur allt hänger ihop. Då har vi använt oss av natur- och återvinningsmaterial. Tänk att man kan göra hela världen av tidningspapper och molnen och solen likaså. Tänk att det är samma vatten som går runt runt runt hela tiden. Samma vatten som när dinosaurierna levde.

Vi sorterar skräp i vita och svarta påsar. Slänger mjölkförpackningar i sopbingen så att det kan göras nya förpackningar. Vi medverkar i en skräpplockardag och prövar växtligheten genom att plantera kärnor från våra frukter i krukor inne. Jord, vatten, värme och omtanke har gett bra resultat i vårt fönster.  Just nu planerar vi en fjärilsrabatt ute nu när våren och sommaren närmar sig. Vi ska också utforma en Monetvrå där man kan måla utomhus.

Vi håller just nu på att bygga upp årets tema med hjälp av gamla skokartonger. Reningsverket, vattenverket, vattentornet, Viskan, Öresjö och vår sopstation finns nu på plats på vår avdelning.

Det kom ett paket.

Lisa flyttar in.

Målningar i höstens färger.

Samma vatten som går runt.

Kretsloppet byggs upp.

Monet-vrån ute.

Reflektion och analys

Ett otroligt roligt år där alla har varit delaktiga både stora och små.  Att ha en figur som driver ett tema är alltid bra och spännande. Barnen har varit så förväntansfulla och hållit utkik efter Lisas brev med uppgifter och material som har varit drivkraften för barnen under hela året. Vi har fått in så otroligt mycket i detta tema och eftersom vi lyft ut det i skapandet blir det så synligt hela tiden. Ett lärande för hela kroppen!

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy