Äldre

Språk och kommunikation

Föregående tips Nästa tips

Färgers likheter och olikheter

Syfte – Varför?

På vår förskola arbetar vi med olikheter och likheter. Vi låter barnen skapa genom olika uttrycksformer och  på deras olika sätt då vi erbjuder olika material och  metoder att skapa på. Barnen stärks i sin egen identitet och självbild. Alla ska ha känslan av att jag kan.

Mål ur Lpfö18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Tillvägagångssätt – Hur?

1) Vi lyssnade och tittade på ett Youtubeklipp där det visades en naturbild. Jag lät de barn som önskade att blunda och drömma sig bort till denna plats. Hur såg det ut där? Hur doftade det? Vilka ljud hördes? Hur kändes det att vara där? Vi diskuterade vilka färger de såg. Jag tog fram olika färger, barnen fick diskutera vilka de trodde behövde blandas för att få fram de olika färgerna som fanns på bilden. Vi diskuterade vikten av varje enskild komponent/färg för att skapa en ”ny färg”. I denna diskussion började vi prata om våra olikheter och likheter, att vi alla är lika viktiga för att skapa vår grupp precis som färgerna är för att skapa ”deras färg ” tillsammans.

2) Vi började blanda de olika färgerna för att se om den slutsats vi dragit stämde. När barnen blandade till exempel röd och blå sa de ”Titta det är mörklila, jag vill ha ljuslila”. Då började vi diskutera hur de trodde att de skulle få fram det. Via reflektioner kom de fram till att de behövde ha vit färg för att få den ljusare.

3) När de blandat alla färgerna som de inte hade på bilden började de måla av naturbilden vi tittat på. De fick måla sin uppfattning av bilden.

4) Som slutsats reflekterade vi tillsammans över vad vi upplevt i aktiviteten, slutsatsen blev: ”Alla olika färger är lika viktiga för att skapa en annan precis som vi är olika och lika, men ändå lika viktiga för att skapa vår grupp. Vi målar och skapar på olika sätt men alla lika bra.”

Reflektion och analys

Min tolkning är att barnen ser olikheter och likheter som viktigt. Känslan är att vårt projekt, om jag:et och vi:et, har satt sina spår i barnen så de kan se ett samband i skapandet, framförallt i de olika färgerna.

Dessa samtal ledde till att barnen kom in på vem jag är och vår grupp, att vi på avdelningen har olikheter och likheter, men vi är lika viktiga för att skapa vår grupp. ”Jag” är en bidragande och viktig faktor för att ”vi” är just den gruppen vi är. Det var oerhört intressant och spännande att en skapande aktivitet gav en helt annan twist i barnens lärande genom att det utvecklades till ett samtal när det kring vår identitet från att handlat om färgblandningar. Det gäller att vi är oerhört lyhörda för barnens samtal och fångar dessa spontana undervisningstillfällen som ges.

Barnen berör att vi alla är lika viktiga, samma rätt i samhället och ska respekteras utifrån den vi är. Precis som färgerna. Vi på förskolan har alla möjligheter att barnen får bredda samt se aktiviteter utifrån andra perspektiv. Skapa en förståelse för sig själva som individer och för varandra. Den diskussion och reflektion som skapades i barngruppen inviger ett hopp hos mig som förskollärare, att våra barn kan påverka samhället till mer förståelse, respekt och ödmjukhet.

Kommentarer

  • Shadan skriver:

    Jag blir inspirerad av hur er barngrupp har jobbat med likheter och olikheter. Det är bra sätt att börja med färger! Tack för tips! Tar gärna emot fler 👍


Läs vår personuppgiftspolicy