Äldre

Språk och kommunikation

Föregående tips Nästa tips

Uppfinnarveckan

Syfte – Varför?

Att stimulera och utmana barnen i sitt intresse för naturvetenskap och teknik och fånga upp deras nyfikenhet kring hur saker och ting fungerar, samt få dem att upptäcka saker i sin omvärld. Att stimulera och utmana barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Tillvägagångssätt – Hur?

När vi hade natur och teknik som ett gemensamt projekt på förskolan hade vi en uppfinnarvecka tillsammans. Skalman kom och gav varje avdelning en utmaning att uppfinna något i ett visst material. Vi fick trä som vårt basmaterial. Barnen fick arbeta med återvinningsmaterial för att väcka deras intresse för att hitta nya användningsområden kring detta.

Vi började först med att diskutera: Vad är en uppfinning? Därefter ägnades ett par samlingar till att diskutera vad vi skulle uppfinna. Hur den skulle se ut? Hur stor ska den vara? Hur vi skulle göra när vi byggde den? Det barnen var överens om var att vi skulle uppfinna en robot. Den skulle kunna gå och handla, samt städa. Vi kom överens om att en ritning behövdes och några anmälde sig frivilligt till detta. Någon skulle fråga sin storebror hemma om han kunde sticka en väska till roboten som den kunde ha när den skulle gå och handla. Under arbetets gång fick de brev från Skalman med frågor som till exempel ”Hur lång är roboten?”.  Barnen hade tidigare under terminen fått bekanta sig med uppfinningar då deras föräldrar fått göra uppfinningar på ett föräldramöte som de sedan lämnat på avdelningen för att inspirera barnen. Detta satte igång en process med mycket tänkande och skapande av stora och små uppfinningar.

Bygget av roboten sattes igång och under tidens gång diskuterades det om hur den skulle kunna att suga upp saker på golvet. Det sattes dit en ”sugargrej” för att kunna suga upp saker och två ben för att den skulle kunna gå. Men lösning på hur de skulle få den till att fungera kom de inte riktigt på, men i diskussionen drog de slutsatsen att det nog berodde på att det fattades batterier. När alla uppfinningar var färdiga avslutade vi veckan med en utställning för barn, pedagoger och föräldrar.

Reflektion och analys

En gemensam uppstart på förskolan gav barnen inspiration för att påbörja en process och tänka kring uppfinningarnas värld. Skalman var ett kul inslag som gav barnen en referens och återkoppling till en figur som de kände igen. Föräldrarnas uppfinningar hjälpte barnen att förstå konceptet ”uppfinningar” och att det inte finns några begränsningar för vad man kan använda för material. Att göra en ritning och sedan följa den i robotbygget var något som barnen i sin reflektion tyckte fungerade bra. De blev nyfikna på att experimentera själva och skapa egna uppfinningar med olika material. Det blev många härliga uppfinningar som följde med barnen hem. Det gjordes även uppfinningar hemma som de sedan tog med till förskolan och berättade om för de andra barnen på samlingen. På samlingarna fick de beskriva vad det var och hur de hade gjort den.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy