Yngre

Förskola och hem

Föregående tips Nästa tips

Fånga lärandet med kameran

Syfte – Varför?

I läroplanen för förskolan har man i den nya omarbetade upplagan som träder i kraft den 1 juli 2019  lyft fram teknikens betydelse för ett framtida samhälle. Där förskolan ska erbjuda förutsättningar för att utforska teknik på ett stimulerande och lärande sätt. Samt ge barnen utrymme till att förmedla sina tankar genom kommunikation, bilder och text. Genom en tillåtande miljö där barnen har tillgång till tekniken på deras villkor lär de sig använda den både enskilt och tillsammans med andra  i barn. Det ger dem möjlighet till att dokumentera sitt eget lärande. De lär av varandra i ett sociokulturellt perspektiv.

Mål i Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Ur Kapitel 2.4 – Förskola och hem: Förskollärare ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet.

Tillvägagångssätt – Hur?

1) På inskolningens tredje dag ligger lärplattan framme på ett bord när 1,5 åriga Lisa kommer in. Först går hon runt lite och undersöker miljön sen upptäcker hon plattan på bordet. Hon går dit och tar upp den hon tittar på mig lite frågande och jag nickar. Lisa börjar vända och vrida på plattan hit och dit och upptäcker en vit prick på skärmen. Hon trycker på pricken och vad ser hon på plattan… mamma.

2) Lisa tar bort plattan och tittar på mamma som sitter på stolen, hon skrattar sen gör hon om det om och om igen. Tittar, trycker och tittar och skrattar.

3) Nästa dag som hon kommer går hon med bestämda steg till plattan tar den och gör samma sak som hon gjorde dagen innan, men nu upptäcker hon också andra funktioner. Hon tittar upp i taket och upptäcker att hon kan se taket med lampor i plattan. Nu har Lisa hittat knappen för att vända bilden. Hon ser sig själv samtidigt som hon ser stjärnan med lampor i taket. Hon tittar och trycker på den vita “knappen” . Nu börjar ett undersökande liknande det som hände innan med mammans bild. Hon vänder vrider och trycker på olika funktioner, under inskolningsveckan hittar hon alla kamerans funktionerna på plattan och utforskat dem. Samtidigt som hon har utforskat lärplattan har hon också tagit bilder och gjort film på sitt eget lärande och undersökt miljön på förskolan.

Reflektion och analys

Vi ställer oss några frågor:

Vad gör Lisa? I den tillåtande miljön som Lisa möter ger vi henne utrymme att utforska både tekniken och miljön hon vistas. Det gör hon med hjälp av tekniken.

Varför gör hon det? Vi upplever att Lisa är nyfiken och vill lära och att hon visar ett intresse för tekniken. Det “vanliga” materialet lockar inte på samma sätt.

Hur förhåller jag mig till det hon gör? Genom att ge Lisa utrymme till att utforska lär vi oss något om Lisa och vem hon är och vad som fångar hennes intresse just nu.

Vi hade ett samtal med Lisas mamma om hon tidigare hade använt platta eller mobil men det hade hon inte, inga tidigare erfarenheter vilket gjorde oss ännu mer nyfikna på Lisas lärande.

Det vi tyckte var intressant när vi reflekterade kring Lisas bilder var att hon inte hade tagit en enda bild eller film på det så kallade traditionella materialet på avdelningen, utan på lampor, takfläktar och så vidare. Vi kommer att låta Lisa få fortsätta med sitt utforskande av miljön på sitt sätt, men även försöka få henne att inspirera de andra barnen genom att börja ta bilder på dem. När vi reflekterar kring bilderna med Lisa skrattar hon och pekar på det som är på bilden i rummet och sen skrattar hon igen.

När barnen tar sina egna bilder finns det utrymme för reflektion kring källkritik, vem får använda din bild? Vem bestämmer över den?  I reflektionen tillsammans med barnet kan vi få reda på vad barnen har lärt sig och hur vi kan gå vidare.

Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt, hur vi kommunicerar tillsammans med barnen och hur vi pedagoger tolkar det.  Fånga lärandet här och nu kräver ett annat förhållningssätt där lärandet och miljön samarbetar. Det kräver närvarande pedagoger som kan lyfta lärande till nya nivåer genom att ställa de “rätta” frågorna och erbjuda en tillåtande miljö.

Att reflektera direkt med barnen kring skeendet eller bilden ger oss en förståelse kring vad barnen kan och hur vi kan skapa nya förutsättningar. Den pedagogiska dokumentationen synliggör processer kring lärandet och utgår ofta från ett projekt, ett projektinriktat arbetssätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy