Äldre

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Vilka geometriska former finner vi i spindelnätet?

Syfte – Varför?

Träna barns förmåga att urskilja några av våra geometriska former, kvadrat, rektangel, triangel, romb  genom att upptäcka dem i ”spindelnätet”.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Tillvägagångssätt – Hur?

Det enda material som behövs för övningen är ett garnnystan i valfri färg. Samla barnen inomhus eller utomhus sittande i en cirkel.

1) Den vuxne börjar med att ta garnet i sin hand och kasta det försiktigt till valfri person. Om gruppen är ny för varandra kan man göra det i form av en namnlek. Jag heter… Vad heter du? Om ni redan känner varandra kan leken göras med valfri fråga, till exempel: Jag tycker om spagetti och köttfärssås. Vad tycker du om?

2) Garnnystanet skickas vidare till var och en i gruppen där varje person som får nystanet håller kvar sin tråd och bildar på så sätt ett mönster.

3) När hela gruppen har fått garnnystanet tittar vi tillsammans på mönstret som har skapats gemensamt och letar efter vilka geometriska former vi kan urskilja. Här kan stöttning behövas om det är första gången genom att visa formerna, till exempel på bild eller urklippta samt att ge begreppen till barnen på de olika geometriska formerna som finns.

4) Låt barnen först få egen tanketid att titta på mönstret och upptäcka själva innan ni sedan för en gemensam diskussion kring vad ni ser för geometriska former.

Reflektion och analys

Det vi såg var att detta är ett bra undervisningstillfälle att återkomma många gånger till eftersom det varje gång skapas ett nytt mönster och nya upptäckter för barnen. Ju mer förförståelse barnen även har kring de olika geometriska formerna kan leken expanderas genom att till exempel upptäcka vad en romb är eller att det finns olika sorters trianglar, rätvinklig, liksidig och likbent. Övningen kan även användas i syfte att få reda på barnens förförståelse kring de olika geometriska formerna eller för att uppmärksamma att det är vanligt att vi säger fyrkant istället för kvadrat.

I vår analys ser vi att det är enkelt att ha nära tillhands ett garnnystan eller stoppa det i fickan vid utevistelsen för att på så sätt lyfta in matematiska begrepp som en naturlig del i vår undervisning och utifrån en planerad vanligt förekommande namnlek. Barnen tycker det är spännande att upptäcka och urskilja de olika mönsterna som bildas för varje gång leken utförs. Vi har även vidareutvecklat denna lek att använt den som en start för att sedan tillsammans ute eller inne gå på ”mönsterjakt” och finna fler geometriska former.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy