Äldre

Matematik

Vika egna pappersformer

Syfte – Varför?

Anledningen till att jag valde att jobba med dessa vikta pappersformer var att jag intervjuat min barngrupp, som tyckte att enbart siffror och räkna var matematik. Jag ville visa dem matematik på ett annat sätt, och prata med dem om hur mycket matematik det finns även i deras byggande och lekande, i det som var färggranna pappersremsor från början. Detta för att utmana barnen i sitt matematiska kunnande.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Tillvägagångssätt – Hur?

Barnen byggde mycket med formerna, och pratade från början om dem som cirkel, triangel och fyrkant (”som i Minecraft”, nämndes ofta). Från början byggde de gärna på ljusbordet, vackra konstruktioner med olikfärgade former trädda inuti varandra som de sedan tittade på uppifrån.

De började bygga på höjden, men lade aldrig ner formerna utan staplade alltid med kanterna uppåt. Syftet varierade. Ofta byggde man så högt som möjligt. Ibland byggde man även på längden och ett barn ville även ha långa ovikta pappersremsor för att kunna balansera former och få en jämvikt.

De byggde äventyrsbanor för sina legofigurer och limmade då fast formerna på kartong. Nu kunde en del former få ligga ner för att legofigurerna skulle hoppa/springa/glida på dem. De byggde även städer på liknande sätt och tog då även in annat material i byggandet. Sedan ritade vi kartor till städerna. Ett av barnen ställde sig genast på knä på stolen för att få en överblick och de andra barnen valde att göra likadant. Hur ska man rita ett hus uppifrån? Hur ser en triangel ut uppifrån? Barnen diskuterade och resonerade sig fram till olika lösningar.

De ville göra egna former, så vi skar papper och vek – nu kom det fram andra former som barnen själva döpte, som ”femhörning”. Att räkna hörnen var alltid viktigt. Nu vek och pratade vi även om pentagon och romb.

Vi har ritat och målat på formerna, limmat dekorationer och strött glitter på dem, gjort mobiler av dem och klippt i dem – man kan klippa längs efter formen och få två likadana, eller en smalare och en bredare.

Vi har haft väldigt roligt med våra pappersformer, och sedan ställde vi fram dem i ateljén för att alla skulle kunna använda dem i skapande.

"Sist tejpar man."

"Det blev en krona!"

En blomma av remsor.

För att få markeringar att vika efter kan man rulla remsorna runt en linjal. Man kan hålla linjalen i luften och vika runt den, eller lägga linjalen på bordet och rulla den över remsan.

"Man ska inte mäta från 0:an. Man måste börja en bit in, där är 1:an. Den är 30."

Reflektion och analys

 • Arrangera material tydligt och inbjudande.
 • Aktiviteter med öppna lösningar.
 • Dokumentera det barnen gör med materialet för att veta vad man ska göra i nästa steg.
 • Jobba med samma material flera gånger.
 • Vi reflekterade även mycket kring dokumentation i allmänhet;  etik, aktivt lyssnande på barnen för att få syn vad barnen säger och tycker och reflektion över dokumentationen.
 • För att problematisera ytterligare kring dokumentation funderade vi också på vad skillnaden blir om vi tittar på barnen eller tittar på det barnen tittar på.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy