Äldre

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Föregående tips Nästa tips

Utveckla lärandet med pedagogisk dokumentation

”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.”

Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos både barn och pedagoger. Filmen har blivit populär och används i flera sammanhang i utbildningssyfte.

Att inte dokumentera för att skaffa sig bevis för vad man har gjort utan istället dokumentera för att man vill få syn på vad barnen gör, den förändringen innebär ofta en tankemässig kullerbytta för oss som arbetar i förskolan. Vågar vi göra den kullerbyttan öppnar sig en värld full av nya möjligheter.

Utveckla lärandet i förskolan

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy