Yngre

Naturvetenskap och teknik

Föregående tips Nästa tips

Träd i vår närmiljö

Syfte – Varför?

Det primära syftet är att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap. Dessutom ska barnen få stimulans i sin sociala utveckling. Att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • förståelse för samband i naturen och för naturens kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Tillvägagångssätt – Hur?

Förbered genom att fotografera närbilder av trädens stammar. Välj träd som finns i er närmiljö, på förskolans gård eller på gångavstånd. Skriv ut bilderna i A4-format och laminera.

Steg 1: Samtala med barnen om bilderna. Vet de något om det de ser på bilden? Låt var och en berätta vad de vet. Skriv ner vad de berättar.

Steg 2: Dela in barnen två och två. Ge dem en bild var och berätta att de nu ska få ett viktigt samarbetsuppdrag, nämligen att gå ut och leta upp var bilden är tagen. När de hittat trädet går ni tillsammans runt och ser, känner, luktar på de olika stammarna. Låt barnen jämföra, berätta om och beskriva. Finns det fler delar av trädet som är lika/olika? Lägg er t ex på marken nära träden och titta upp i dess trädkronor (kan med fördel göras även när träden tappat sina löv). Fotografera gärna ur detta perspektiv också och titta på bilderna tillsammans med barnen. Ser man fler likheter/skillnader? Skriv ner det barnen säger.

Innan du går vidare till nästa steg behöver du tillämpa kollegial reflektion. Låt en eller flera kollegor ta del av dina anteckningar av det barnen sagt. Fundera tillsammans ut hur du ska gå vidare utifrån det barnen uttryckt. Är till exempel olikheter/likheter i trädstammarnas färg något som känns relevant att gå vidare med så kan nästa steg vara att låta barnen lära sig att blanda färg för att måla av bilderna. Är det olikheter/likheter i grenverket i trädkronan är det lämpligt att arbeta vidare med lera eller i bygg- och konstruktion med hjälp av pinnar (blompinnar, tandpetare eller liknande), garntrådar och sugrör. Materialet bör variera i både tjocklek, längd och böjbarhet för att kunna återskapa bilden ni tog när ni låg under trädet.

Steg 3. Arbeta vidare i något bild- och formmaterial, utifrån barnens tankar om trädens likheter och olikheter.

Reflektion och analys

Den här idén fungerar bäst som igångsättare för att väcka barnens uppmärksamhet och nyfikenhet. Hur man går vidare beror helt på vad som väcker frågor hos just de barn som är med och vilken årstid det är.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy