Äldre

Matematik

Talraden och siffergubbar

Syfte – Varför?

Att under lekfulla och roliga former väcka intresse och nyfikenhet för matematiska begrepp. Att vidareutveckla förståelse för antal och talraden och sätta in det i meningsfulla sammanhang. Genom konkreta upplevelser få använda oss av matematik i vår vardag och upptäcka samband.

Använda olika redskap för ökad förståelse, till exempel skriva siffrorna (även med bokstäver), tärningens prickar, konkreta föremål, samt prova att skriva/rita dem själv.

Kopplingar till Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, mätning och förändring och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Tillvägagångssätt – Hur?

STEG 1: Vi arbetar med talraden 1-9 samt vad som händer om vi sätter samman (trollar ihop) olika siffror, till exempel hur betydelsefull siffran 0 är och vad som händer när vi sätter den efter siffran 1 =10.

STEG 2: Vi talar om talet 5, att om vi delar ett äpple finns det fem spetsar i kärnhuset, att barnen är fem år, att vi har fem fingrar, att lönnlövet har fem flikar, fem prickar på tärningen (vi hoppar antal steg tärningen visar).

STEG 3: Vi räknar antalet bokstäver i våra namn och klappar stavelserna. Vi provar att räkna framlänges och baklänges (när en raket skjuts upp räknar man baklänges).

STEG 4: Barnen får i uppgift /utmaning att skapa/konstruera en egen ”siffergubbe” där de bara får använda de siffrorna som finns med i talraden.

STEG 5: Vi arbetar sedan vidare i olika matematiska applikationer på lärplattan där vi fortsätter att undersöka och utforska siffror, antal och talraden på olika sätt.

matematik

Reflektion och analys

Barnens samtal och reflektioner är intressanta och just kring hur de upptäcker olika samband mellan matematiska begrepp och saker som finns runt omkring dem. Hur ofta antalet 5 förekommer i naturen. 3, 5 och 7 i sagor. 1, 2, och 5 på våra kroppar (kroppsdelar) och så vidare. Här går det att fortsätta hur mycket som helst med att expandera lärandet för barnen.

Själva övningen att skapa/konstruera en siffergubbe upplevde jag att barnen tyckte var spännande och något nytt för dem. Är det möjligt att bara använda siffror för att skapa en valfri figur?

Mitt tips är att ni sätter in övningarna i ett meningsfullt sammanhang där ni säkerligen kommer på många fler olika uttrycksformer och idéer än dem jag berättar här om. Det finns lika många olika varianter som det finns barn och det viktigaste är att vi väcker barnens nyfikenhet för matematikens spännande värld. Att de får positiva upplevelser med sig in i nästa skolform kring vad matematik kan vara.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy