Äldre

Språk och kommunikation

Föregående tips Nästa tips

Skriva en sång tillsammans

Syfte – Varför?

Att framförallt ge barnen möjlighet att utveckla sitt intresse för musik och musikskapande, samt att utveckla sin samarbetsförmåga och kreativitet. Ett ytterligare syfte är att ge barnen en alternativ undervisningssituation, med en balans av avslappning och stimulerande aktivitet efter maten.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Tillvägagångssätt – Hur?

STEG 1: Efter maten samlas vi i halvgrupp och sätter oss framför fönstret med havsutsikt. Det huvudsakliga syftet här är att skapa en miljö där barnen kan fästa sin blick och inhämta inspiration för sin kreativitet. En projicering med inspirationsmaterial kan fungera lika bra. Vi pratar om att skapa en sång tillsammans där alla får bidra och haka i varandras idéer.

STEG 2: Vi nynnar tillsammans till en påhittad melodi på gitarren för att komma in i rytmen och skapa en känsla för låten. Sen får någon som vill, börja skapa. När en mening eller ett par sjungits eller pratas fram i takt med gitarrspelandet, så sjunger vi den biten tillsammans och sen får någon annan ta vid och utveckla låten vidare.

Vi fortsätter så tills alla som vill har fått bidra till låten och vi känner oss nöjda med resultatet. Sen avslutar vi med att spela in låten med hjälp av en telefon eller lärplatta.

STEG 3: Vi avslutar med att sätta oss vid ett bord och rita något från vårt sångskapande medan vi sjunger och spelar tillsammans. Detta för att skapa en ytterligare dimension och meningsfullhet.

Reflektion och analys

Under processen får barnen samarbeta och berika varandra med stöd av sin kreativitet och utifrån sina erfarenheter. Det är väldigt roligt att ta del av hur barnen tar in den nya melodin och sjunger fram sina idéer och sitt berättande i takt och ton till gitarrspelet.

Barnen får fördjupa sig inom samarbete och kommunikation när de diskuterar fram hur låten ska gå ihop rent logiskt. De resonerar kring vad som händer i låten och hur den då kan utvecklas så att handlingen inte får en alltför orimlig vändning, eller något viktigt går förlorat.

Ett positivt och uppmuntrande klimat under tillfället bidrar till barnens tillit till den egna förmågan och de tar stöd i varandras mod när de är med och bidrar till sången.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy