Yngre

Lärmiljö

Sinneslådor

Syfte – Varför?

Vårt bästa tips för de yngsta barnen är sinneslådor för utforskande. De är okodade för att på bästa sätt stimulera fantasin. Just dessa innehåller sand, lena stenar och taggiga snäckor vilket ger barnen möjligheter till taktilt utforskande. Vi har även andra sinneslådor med färgade makaroner i regnbågsfärgerna för att ösa och hälla. Vi har en med färgat blått ris och havsdjur och en annan med skulptureringssand och sandformar.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,
  • fantasi och föreställningsförmåga.

Tillvägagångssätt – Hur?

I planerade undervisningsstunder använder vi lådorna genom att anpassa dem till aktuellt projekt. Till exempel när vi föregående höst hade färgprojekt hade vi olika färger i lådorna som sedan blev som en utgångspunkt för samtal med barnen kring begrepp som varm/kall, mörkt/ljust, och för att jämföra och sortera.

Ibland sitter barnen själva med lådorna och ibland bjuder de in sina kompisar för ett gemensamt lärande. Eftersom lådorna är flexibla och lätta att öppna kan barnen ta sig an dessa när som helst, samt ta med sig lådorna varhelst de vill sitta. Mycket bra, tycker vi, då det blir på barnens eget initiativ.

Reflektion och analys

Vi ser att barnen bland annat får med sig ett lärande om turtagning, mönsterskapande, volym och vikt och sinnliga upplevelser. Bara fantasin sätter gränsen för vad sinneslådorna kan innehålla. Rekommenderas starkt!

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy