Yngre

Språk och kommunikation

Sångsamling med QR-koder

Syfte – Varför?

Att stimulera och utmana barnens språk- och kommunikationsutveckling så att de upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, genom att fånga deras intresse för musik, dans och rörelse. Att stimulera och utmana barnens intresse för teknik. Syftet med QR-koder i sångpåsarna är att införa ett spänningsmoment och att få in de digitala verktygen som en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Barnen ska få möjlighet att möta tekniken i flera olika delar av verksamheten, och på många olika sätt.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att skapa samt sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtal om dessa,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Tillvägagångssätt – Hur?

Genom inspiration från kollegor på förskolans IKT workshop har QR-koder fått ett bredare inslag i verksamheten på förskolan. Lärplattan har mer och mer kommit in på ett naturligt sätt i verksamheten och vi utmanar barnens nyfikenhet och lust att lära, bland annat genom QR-koder. På vår gemensamma sångsamling på yngrebarnsidan hade vi i veckan som gick fyllt en av sångpåsarna med en QR-kod. Det vanliga spänningsmomentet med en koffert med sångpåsar i fångade barnen. När det denna gång kom fram en QR-kod ur en sångpåse för hen som öppnade påsen så var intresset och spänningen på topp bland barnen. Med lite hjälp från oss pedagoger så läste hen av QR-koden med lärplattan som också låg i kofferten. Fram kom en bild på en båt och en röst som sa: ”En liten båt blir ofta våt..” Det fångade barnens intresse. Det var ett lustfyllt sätt att utmana och utvidga lärandet på. Klicka på bilden med QR-koden så kommer du till sånglänken.

Reflektion och analys

Lärplattan ger många möjligheter till det för både barn och pedagoger på förskolan och genom att ha workshops så får vi en mötesplats för att dela med oss av det vi provat på själva och det vi vill lära oss mer om. Vi lär av och med varandra. För att kunna använda QR-koder på ett naturligt sätt i vår verksamhet har dessa varit ett inslag på personalmöten, föräldramöten och på workshops. Viktigt att även de vuxna på förskolan känner sig trygga med dem.

Hur gör man egna QR-koder?

Här kan du läsa om hur man gör egna QR-koder http://www.skapaqrkod.se/

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy