Äldre

Naturvetenskap och teknik

Föregående tips Nästa tips

Rosor och tulpaner

I samband med ett temaarbete om växter framkom det att barnen kände till två sorters blommor – rosor och tulpaner. När vi pedagoger reflekterade över barnens tidigare kunskaper började vi själva se att just rosor och tulpaner är växter båda två, men ser väldigt olika ut till både färg och form. Utifrån dessa reflektioner genomförde vi ett bildprojekt som var upplagt på följande sätt.

Syfte – Varför?

Att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att förmedla tankegångar med hjälp av bild, samt stimulera och utmana dem i sitt intresse för naturvetenskap. Att ge barnen ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Tillvägagångssätt – Hur?

Detta projekt kan man med fördel låta pågå under flera dagar, kanske till och med upp till två veckor. Det ger mer fördjupning åt varje steg samt tid för barnen att fortsätta tänka kring det man sätter igång. Viktigast är att barnen har tillgång till att upptäcka och undersöka även utanför ”projekttid”.

Steg 1: Vi börjar med att tillsammans jämföra rosor och tulpaner, leta likheter och olikheter. Det går naturligtvis bra med andra typer av växter. Vi valde rosor och tulpaner eftersom vårt arbete baserades på barnens tidigare erfarenheter och kunskaper. Tänk på att kolla upp eventuella allergier innan ni påbörjar arbetet. Vi fick blommor som rensats ut från butiken efter helgen ifrån en lokal blomsterhandlare tillika farmor till ett barn i gruppen. Vi höll på med detta undersökande ganska länge. Barnen upptäckte likheter och olikheter med flera sinnen; lukt, syn, känsel, hörsel (t ex tulpanblad låter på ett speciellt sätt).

Steg 2: Därefter övergick vi till att fokusera på avbildning av blommorna. Barnen fick själva välja om de ville måla av rosor eller tulpaner. Materialval görs utifrån om de är mer intresserade av färg eller form. Kolkritor/blyerts för de som är mer intresserade av att undersöka form, vattenfärg/akvarell för de som är mer intresserade av färgen. Barnen fick även välja om de ville avbilda hela blomman eller endast en del av den.

Reflektion och analys

Inför den här uppgiften är det bra om barnen redan har erövrat färdigheter när det gäller användandet av själva bildmaterialet, kolkritor, blyertspennor och temperafärger. Annars riskerar utmaningen att bli ointressant för dem.

Vår och sommartid går det utmärkt att använda blommor som finns ute i förskolans närmiljö istället. Tänk att gå på blomjakt tillsammans med barnen, först se hur många olika sorter man hittat, sortera och kategorisera. Därefter gå in i ett bild- och formskapande tillsammans. En fantastisk uppgift att arbeta med t ex under sommarförskolan, ifall man har någon sådan i sitt förskoleområde.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy