Äldre

Matematik

Nyfikenhet på tid och klockan

Syfte – Varför?

Då barnen visade ett ökat intresse för tid och klockor valde vi att lyfta det i vår undervisning tillsammans med barnen. Vårt syfte var att barnen skulle få en ökad förståelse för olika slags klockor, samt vad barnen brukar göra vid olika slags tidpunkter under dagen. Vi samtalade också om hur vi kan veta när olika saker ska ske utan att ha tillgång till en klocka.

Mål i Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning, tal, mätning och förändring,
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
  • intresse för och förmåga att utrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Tillvägagångssätt – Hur?

1) Vi gjorde en gemensam tankekarta med barnen om olika slags klockor.

2) Vi lät barnen göra egna klockor, med visare, i papper som de till exempel ställde in sin sluttid på (när de skulle gå hem) för att sedan jämföra med klockan på väggen.

3) Vi gav dem en hemuppgift, i form av ett papper med olika slags klockor på. Barnen fick gå på ”klockjakt” hemma så att även barnens vårdnadshavare blev involverade och delaktiga.

4) Barnen fick berätta och visa för varandra vilka olika slags klockor de hade upptäckt. Vi gjorde ett diagram för att synliggöra barnens upptäckter. Några barn hade funnit klockor som inte fanns med på pappret.

5) Vi samtalade med barnen hur man vet när vi ska gå upp på morgonen, gå och lägga sig och andra vardagliga aktiviteter om det inte finns några klockor.

Reflektion och analys

Vi började barnens sista termin på förskolan med att fråga dem: vad vill du lära dig mer om? Då svarade många av barnen: klockan. Vårt arbete med klockan och olika tidsangivelser har med dessa aktiviteter startat. Vi kommer att fortsätta med tid och klockan under resten av terminen.

Tecken på lärande: En vårdnadshavare berättade under utvecklingssamtalet att barnet hade berättat att ”nu är klockan mer än vad den skulle vara” (de skulle passa någon tid).

Barnen tittar ofta på klockor de ser och försöker ”läsa av tiden” och genom våra observationer ser vi att de får en allt ökad kunskap om skillnaden mellan den korta och långa visaren. Ett yngre barn i gruppen säger ”Jag gör min egen klocka” (se bild ovan).

För att göra klockan än tydligare (vilket är väldigt abstrakt för dem) kan vi sätta bilder vid viktiga klockslag för barnen; när vi ska gå ut, äta lunch, vila och så vidare.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy