Yngre

Allmän utveckling

Myrstacken

Syfte – Varför?

Att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. Att barnen utmanas och stimuleras i sin språk- och kommunikationsutveckling. Att ge barnen ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll stimulera dem till att vilja ta ansvar och utöva inflytande.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  • förståelse för samband i naturen och för olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Tillvägagångssätt – Hur?

I skogen som vi brukar gå till med barnen finns det enormt många myrstackar och barnen älskar att stanna och titta på dem. Ofta blir det en vandring från myrstack till myrstack när vi är i skogen. Ibland har det hänt att vi stannat vid den första och blivit kvar där hela stunden. Vi pedagoger har haft många egna idéer om hur vi skulle kunna använda barnens intresse för myrstackar för att arbeta vidare på olika sätt. Men eftersom vi själva övar oss i ”lyssnandets pedagogik”, det vill säga att lyssna in mer exakt vad det är som barnen intresserar sig för när det gäller myrstackarna, vilka frågor och funderingar de har, så har våra egna idéer fått läggas åt sidan.

Vi har filmat, fotograferat och antecknat det barnen sagt och gjort vid myrstackarna. Detta har vi tittat på tillsammans med barnen och kommit fram till följande:

  • Myrornas rörelsemönster (några barn uttryckte att myrorna ”dansar”, några fascinerades över att de kunde röra sig så fort).
  • Myrstackens konstruktion (hur får myrorna den att hålla ihop, vad är den gjord av, hur ryms de inuti, hur ser den ut inuti och så vidare).

Utifrån dessa två ”spår” har vi:

  1. Närstuderat några myrors rörelsemönster bland annat genom att placera några myror på ett ljust underlag och filmat. Filmen har vi sedan tittat på i bl a slowmotion, projicerad på väggen. Vi har även försökt att ”dansa” som myror.
  2. Försökt konstruera byggnader som är lika höga som myrstackarna, både inne och ute.

Reflektion och analys

Arbetet med myrstacken har varit som en ”resa” för oss pedagoger. Att släppa taget om sina egna idéer och våga släppa fram det som barnen verkligen undrar och funderar över är en utmaning. Det är nog ganska vanligt att barn fascineras av myrstackar, men i varje barngrupp uppstår säkert olika frågor och funderingar. Därför kan man kanske inte helt ”kopiera” av det vi har gjort med våra barn, eftersom det byggde på just deras frågor och funderingar. Hoppas ändå att det kan inspirerar andra till att tillämpa ”lyssnandets pedagogik” samt våga pröva nya material och metoder.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy