Äldre

Naturvetenskap och teknik

Föregående tips Nästa tips

Ljus och skugga

Syfte – Varför?

Att stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap och teknik genom att ge dem möjlighet till att utforska ljuset utifrån olika perspektiv och att utmana barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik. Att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter, djur samt enkla enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Tillvägagångssätt – Hur?

Genom att göra rum i rummet har vi skapat en yta för utforskande av ljus och skuggor. Där har vi placerat ett ljusbord och en overhead. Förutom att de själva får upptäcka och experimentera så har vi gjort eget material som alltid står framme till barnen. Vi har tagit kort på alla barnen (ansiktet) som vi sedan har skrivit ut på overheadpapper. Detta kan de lägga på både ljusbordet och overheaden och till exempel rita av sig själva eller rita en kompis näsa, någon annans ögon och så vidare. Resultat är alltid lika kul och uppskattat av barnen. Senare utvecklade vi detta ytterligare med att ta kort på barnen i helfigur som de sedan också kunde rita av. Vi har hämtat inspiration ur boken ”Roliga figurer med 5 former” av Dorthe Blom (Ritchers förlag). Där får också barnen rita av, klippa, klistra och sätta ihop figuren som de valt.

Med hjälp av overheaden får barnen ett annat perspektiv på en bild eller material till exempel knappar och bokstäver. De gör mönster med hjälp av färgade former. Barnen har utvecklat detta vidare genom att rita av mönstren och bilderna från väggen.

Det barnen kallar för ”färgspattlar” kan de lägga i olika mönster eller så kan de se vad som händer när man lägger en gul över den blå. Ljus och skuggor är ju också något som barnen kan upptäcka och experimentera med här. Det är viktigt att vi som pedagoger ger barnen verktygen i början så att de sedan själva får upptäcka, experimentera och göra det till sitt eget.

Ficklampor är något som barnen gillar att utforska och som vi har framme så barnen kan använda. Med dessa går de runt och ser saker ur nya perspektiv.

Vi har på förskolan en projektor som bara stått mest utan att någon använt den. Nu har vi skaffat en adapter så vi kan koppla den till IPaden. Nya världar öppnar sig då för barnen. Med hjälp av Youtube har barnen kunnat åka berg och dalbana, dansa balett, bugg och wienervals. Vi har också simmat bland hajar och fiskar.

I projekten har vi gjort en del sagor. För att ge barnen en mångfald och repetition av sagorna har vi gjort vissa som skuggteater på overheaden. Detta har inspirerat barnen till att göra egna sagor och figurer som vi sedan kopierat på oh-plast så de kan använda detta vid overheaden.

Reflektioner och analys

Det är viktigt att man ger barnen nya utmaningar i deras utforskande så de inte tappar intresset. Det senaste som vi introducerat är plastfickor med kromarfärg i som vi klistrat fast på ljusbordet. Barnen ritar, skriver och tittar på hur färgerna ser ut i ljuset.

Barnens sätt att se på saker ur andra perspektiv har gett dem ett ökat intresse för ljusets olika fenomen. De har utvecklat detta utifrån sina egna intressen utifrån de projekt som vi har på förskolan. Som pedagoger har vi ett ansvar att finnas med och utmana barnen i deras idéer och tänkande. När tänkandet och intresset minskar får man som pedagog fånga upp detta och ge dem nya utmaningar med varierande material som lockar barnen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy