Äldre

Allmän utveckling

Lek, innovation och utforskande

Syfte – Varför?

Att ge barnen möjlighet att kombinera fantasi, innovativt tänkande och lek som ingredienser till sitt reflekterande kring vad som finns i ett vattentorn. I en uppstartsfas där barnen visat intresse för byggnader i vårt närområde och fastnat för vattentornet som finns på Råå, fick de vid detta undervisningstillfälle möjlighet att tänka vidare på ett lekfullt sätt, där även kunskaper kring att filmatisera med specialeffekter och att använda sig av källkritik var i fokus.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • fantasi och föreställningsförmåga,
  • ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Tillvägagångssätt – Hur?

STEG 1: Efter att ha lyssnat på barnens tankar kring vad som finns i ett vattentorn plockade vi upp idén om en portal kopplat till vattentornet för att spinna vidare på den tanken och se vad det kunde leda till. Det första steget vid undervisningstillfället var att vi pratade om att skapa illusionen av att vi gick in i Råå vattentorn och genom en portal förflytta oss till en annan värld. Vi pratade om hur vi kunde göra detta med hjälp av filmteknik.

Vi hjälptes åt att bygga upp ett vattentorn av fruktlådor som barnen kunde stå bakom och klädde in fruktlådorna med grönt papper för att kunna klippa in vattentornet sen, med hjälp av greenscreenteknik. Sen utsåg vi en regissör som fick sköta filmandet och säga till när en kompis kunde gå fram till “vattentornet”, ställa sig bakom, sen gå ur bild igen och kalla fram nästa kompis. Detta upprepades tills att alla hade fått möjlighet att försvinna in i “vattentornet”. När filmandet var klart klippte vi ihop filmen i iMovie (där funktionen att använda greenscreenteknik finns sen iOS 12).

STEG 2: Efter att filmandet var klart lekte barnen vidare och byggde upp en ny portal av fruktlådorna i form av en tunnel. Detta fick bli den portal som stod i den andra världen och nu hade barnen kommit fram till att den stod i Taurus värld. I leken uppstod även zombies, monster och drakar som behövde besegras. I anslutning till leken samlades vi sen och reflekterade kring vattentornet i det sinnestillstånd som skapats i gränslandet mellan verklighet och fiktion. Barnen funderade vidare kring vad som fanns i vattentornet och kom med förslag att det fanns en torktumlare som gjorde vattnet rent, eller att det fanns en lucka med ett galler som stoppade allt skräp och när vattnet var rent kunde vattentornet fälla ut sina metallben och gå ner till havet och släppa ut vattnet. Om det behövdes kunde vattentornet även sätta larvfötter runt metallbenen för att ta sig fram överallt. Skulle vattentornet bli attackerat av en drake eller Taurus, kunde den ta fram sin vattenspruta och skrämma bort dem.

STEG 3: Som avslutning tittade vi på vår film en gång till och reflekterade kring huruvida det vi såg var på riktigt eller på låtsas. Barnen var överens om att det var på låtsas för vi stod ju faktiskt bara bakom några lådor. Sen tänkte vi tillsammans kring vad som mer kan vara på låtsas fast det ser verkligt ut och ett barn sa: När vi låtsas att vi simmar med hajar på vårt golv så är det ju bara greenscreen.

Reflektion och analys

Under undervisningstillfället fick barnen möjlighet att använda sin innovativa förmåga i kombination med lek för att tänka kring vattentorn utan att låsa fast sig kring rätt och fel. När allt är möjligt kan innovationskraften släppas lös.

Det är även härligt att se hur barnens olika erfarenheter skapar möjligheter för varandra i utvecklandet av sina tankar, som exemplet att ett barn hittar på att vattentornet kan fälla ut metallben och då hakar ett annat barn i och lägger till att det kan behövas larvfötter och att vattentornet kan ta sig ner till havet när vattnet är rent.

En annan aspekt att lyfta fram är att när undervisningen utgår ifrån barnens intressen, tankar och idéer kan barnen hålla i och vara en drivande kraft i större utsträckning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy