Yngre

Språk och kommunikation

Kreativitet och nyfikenhet i ateljen

Syfte – Varför?

Tanken är att barnen ska få testa på att utforska både naturmaterial och grålera. Hur kan naturmaterialet användas för att utforska lerans egenskaper och vad man kan göra med den?

 • Hur kan leran användas för att utforska naturmaterialets egenskaper och vad man kan göra med detta?
 • Hur går leran att forma?
 • Vilka mönster finns på naturmaterialet?
 • Hur kan vi använda naturmaterialet som verktyg när vi arbetar med leran?

Detta gör vi för att berika barnens nyfikenhet, upptäcka olika mönster och öka intresset kring arbetet med både lera och naturmaterial. Aktiviteten är tillsammans med våra yngsta barn 1-3 åringarna och för flertalet av dem möta ett nytt material i form av grålera.

Mål i Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att skapa samt sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång och musik och dans,
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.

Tillvägagångssätt – Hur?

Jag börjar med att lägga fram naturmaterialet på ett inspirerande och inbjudande sätt. Därefter bjuder jag in barnen till ateljén och uppmanar dem att sätta sig på en stol vid en av lerklumparna. I och med att arbetet med lera och även naturmaterial är aningen främmande för barnen tänker jag att de får utforska materialet genom att titta och känna på det medan jag ger instruktioner om själva uppgiften. Tanken är att själva utforskandet ska vara i fokus under denna aktivitet. I och med att utforskandet är i fokus kommer även instruktionerna vara få. Detta för att skapandet ska vara så fritt som möjligt. Jag vill att de ska få möjligheten att upptäcka olika mönster med hjälp av de olika naturmaterial de har tillgång till i mötet med grålera. Planen är att egentligen att berätta för barnen vilket material de har att arbeta med och sedan ställa frågan: Vad händer när vi arbetar med lera och naturmaterial tillsammans?

Reflektion och analys

Under aktivitetens gång arbetade samtliga barn med de olika materialen på flera olika sätt. De använde bland annat naturmaterialet som verktyg för att göra skulpturer och detaljer på sina skulpturer som de gjort av leran. Barnen använde även naturmaterialet tillsammans för att skapa olika figurer, bland annat en kanin och en öde ö. Vidare undersöktes naturmaterialets olika mönster och egenskaper genom att trycka dessa mot leran. Barnen tog inspiration från varandra och så fort de var ”klara” med en figur/en typ av utforskande påbörjades ett annat.

Några av barnens kommentarer:

– Man kan sätta i pinnar som ben om man vill göra en gubbe!
– Titta! Det blir ränder! (Trycker barr mot leran)
– Wow, din ser ut som en ö.
– Nu ska jag göra ännu djupare. (Trycker ner en pinne i leran)
– Kolla på min kavel! (Använder en pinne för att kavla ut leran)
– Titta! Jag har gjort ett gömställe!

Under denna aktivitet kom barnen i kontakt med både naturmaterial och lera på ett nytt vis. Jag skulle jag säga att barnen lärde sig hur man kan knåda, nypa, trycka, kavla, rulla degen för att få den form de ville att degen skulle ha. Barnen utforskade och lärde sig även hur naturmaterialet kunde användas för att få önskade mönster, upptäcka geometriska former och kroppsdelar som behövdes till deras skulpturer.

Genom denna aktivitet har barnen kommit i kontakt med både naturmaterial och lera på ett nytt vis. Min roll under detta undervisningstillfälle var att stötta barnen, ställa utvecklande frågor till exempel:

 • Vad händer om du provar kaveln/trycka/rulla?
 • Vilket mönster ser du när du använder lövet, grässtråna, kotten, stenen?

Jag lät barnen berätta om sina skapelser, lyssnade och  dokumenterade med text och bild till vår processvägg. Barnen kan på så vis gå tillbaka och titta, visa, berätta för varandra om sitt eget skapande vilket stärker deras tillit till sitt eget lärande. Jag kommer fortsätta att använda naturleran i min undervisning genom att tillföra mer/andra material. Nästa steg är att gå igenom vilka redskap vi kan använda oss av i mötet med leran samt hur vi kan ”limma” med leran genom att använda ”slickers” (vatten och lerrester som blandas till lim). Leran är ett spännande material för de allra yngsta barnen att möta och ett naturmaterial som till och med går att smaka på, något våra yngsta gärna vill göra.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy