Äldre

Språk och kommunikation

Källkritik med Green Screen

Syfte – Varför?

Att ge barnen redskap att kunna ställa källkritiska frågor och då även ge dem möjlighet att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt.

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. (Lpfö 18, sid 9)

Mål i Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
  • intresse för och förmågan att uttrycka egna tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Tillvägagångssätt – Hur?

1) För att kombinera digitala möjligheter med källkritiska frågor kan vi använda oss av green screen. Ett enkelt sätt att skapa en green screen-studio på är att använda en grön plastlåda och en lampa. Ställ lådan på högkant och rikta lampan in i lådan. Lampan hjälper till att skapa en jämn grön färg i lådan och gör det enklare att lägga in bakgrunder.

2) Inne i lådan kan vi nu ställa de figurer eller saker vi vill arbeta med och sedan använder vi oss av appen Green Screen by Do Ink på lärplattan (det finns många andra appar som också fungerar för ändamålet – sök på Green screen). Som alltid när vi arbetar på plattan rekommenderar jag att ni även speglar det som visas på skärmen till en projektor eller en tv. Detta för att fler barn ska kunna se vad som händer och på så sätt vara delaktiga i aktiviteten.

3) Med hjälp av appen filmar vi nu de figurer vi har i lådan och lägger till olika bakgrunder. Här kan vi komma in på många spännande tankar kring vad som är på riktigt och inte. Står figurerna i gräs på riktigt? Står figurerna på en strand på riktigt? Hur vet vi vad som är på riktigt? Barnen är här delaktiga att bestämma vilka bakgrunder figurerna ska vara i och de kan flytta på figurerna eller tillföra fler figurer för att själva kunna se och känna vad som är på riktigt.

Resultat och analys

I den här aktiviteten är det viktigt att vi  ställer utmanande frågor till barnen som gör att de får tänka till. Vi vill att de ska skapa sig en förståelse för att allt vi ser på tv, bild och film inte behöver vara sant. Tanken är att om barnen själva får vara producenter och vara delaktiga i att skapa bilder och filmer som man kan luras med, bilder som inte är på riktigt, då är förhoppningen att de sedan själva blir mer kritiska till bilder de möter.

Mitt tips i arbetet med källkritik i förskolan är att ta tillvara på spontana situationer som uppstår och försöka få in det som en naturlig del i ens ordinarie verksamhet. Barn behöver få möjlighet att möta både aktiviteten och de källkritiska frågorna många gånger och då behöver vi organisera vår miljö och skapa möjligheter för ett sådant utforskande ska kunna ske i vår undervisning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy