Yngre

Språk och kommunikation

I mötet med instrument och garageband

Syfte – Varför?

I en tillåtande miljö tillåts barnen att utforska miljö och material på sina villkor. De lär sig förhållningssätt, tränar sig i det sociala samspelet och att lita på sin egen förmåga. I det här fallet möter barnen, som är ca 1,5 år, instrument på sina och miljöns villkor. Miljön är en mindre scen i ett litet rum med spegel. I bakgrunden på scenen sitter en trumma fast och en är lös, en ukulele som hänger på väggen i lagom höjd för att barnen ska ges möjlighet att använda den, en xylofon som också sitter fast på scenen och i en korg ligger maracas och färgglada scarves. Vi har valt några fasta och några lösa instrument för att se hur barnen förhåller sig till dem. Hur kommer de att möta instrumenten? Vad händer barnen emellan?

Mål i Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att skapa samt uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Tillvägagångssätt – Hur?

1) När ett barn möter instrumenten blir plötsligt den fasta trumman en pall till den lösa. Barnet sätter sig och spelar helt naturligt i en jämn rytm medan ett annat barn spelar på ukulelen och några andra dansar med scarves i händerna. Allt sker utifrån barnens egna erfarenheter, nyfikenhet och glädje. Några av barnen har erfarenheter av instrument eftersom det finns i deras hem och de inspirerar de andra barnen till att delta och visar hur man gör. De turas om och byter instrument när de har spelat klart utan att vi pedagoger behöver gå in och styra. Barnen kan bestämma över sin situation och lämnar över när de är klara.

2) Barn lär av varandra! Deras erfarenheter är en tillgång för de andra barnen i gruppen. Här gäller det att inte underskatta de mindre barnens erfarenheter och kunskaper utan låta dem vara en tillgång för de andra barnens lärande. När de får möjlighet att använda sina erfarenheter blir det ett lärande för hela barngruppen men också för det enskilda barnet och dess självkänsla. Deras kroppsspråk är tydligt när de sträcker på sig med ett leende på läpparna.

3) På avdelningen finns också en platta som sitter fast på ett bord där barnen har möjlighet att utforska instrument och ljud genom appen Garageband. Barnen samlas runt plattan och ett barn har kunskap kring hur appen fungerar hen skrollar och väljer instrument och hen låter de andra barnen prova. De skrattar tillsammans. Ett av barnen byter app och hamnar på Youtube och letar målmedvetet tills hen hittar Babblarna. Hen trycker på filmen som startar och alla barnen skrattar och börjar dansa.

4) Vi lägger grunden för de mindre barnen och hur man handskas med instrument och hur det analoga möter det digitala. Utifrån barnens intresse kommer vi jobba vidare med musik och instrument både analogt och digitalt. Det som också är intressant i sammanhanget är att barnen inte slår “allt vad de orkar” på trumman utan att det finns en rytm i det de gör utan att vi vuxna har gått in och “rättat”.

Reflektion och analys

Vårt mål är att ge de mindre barnen så många erfarenheter som möjligt för att de i framtiden ska kunna ta egna beslut och påverka sin dag. Det gör vi genom en inspirerande, tillåtande och lockande miljö som inspirerar till nyfikenhet och lust till att lära. Genom att lyssna på barnen både verbalt och i deras kroppsspråk läser vi av barnen och vad de är intresserade av. De barn som inte har så mycket verbalt språk har ett mycket tydligt kroppsspråk och tar oss bland annat i handen när de vill visa eller förmedla något och då är det viktigt att följa med för att de ska känna att det de vill är viktigt.

När vi låter barnen möta miljö och material på ett naturligt sätt skapar vi förutsättningar till hur barnen ska förhålla sig till miljön. Miljön talar ett tydligt språk kring vad som förväntas av barnet och hur man förhåller sig i miljön.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy