Äldre

Naturvetenskap och teknik

Föregående tips Nästa tips

Hållbara lådan

Syfte – Varför?

”Hållbara lådan” är ett koncept som skapats och utvecklats Infjärdens förskolor, inom ramen för projektet ”Smart & förnybart”. Konceptet bygger på att varje förskola utrustats med en låda fylld av material som ska stimulera barnen till att upptäcka, intressera sig för och undersöka fenomen som går att koppla till hållbar utveckling framför allt med fokus på naturvetenskap och teknik. Konceptet går att utveckla och utvidga så att innehållet i lådan går att koppla till samtliga delar som ryms inom begreppet hållbar utveckling. Lådan stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper för barnen samt att stimulera och utmanar dem att utforska sitt intresse för naturvetenskap och teknik.

Mål från Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förståelsen för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • förståelsen för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Tillvägagångssätt – Hur?

Vi har köpt in lådor till varje avdelning som fyllts med material som ska uppmuntra och stimulera till utforskande hos barnen samt väcka frågor om naturvetenskapliga fenomen. Materialet i lådorna uppdateras, förändras och utvecklas varje år. Alla avdelningar får samma material men får använda det utifrån den nyfikenhet det väcker hos barnen. Det är intressant att se vilka olika vägar undersökandet tar.

År ett fylldes lådan med bland annat:

 • en regnmätare
 • en torso
 • en våg (med hinkar)
 • en bordsfläkt
 • en glasburk för kretslopp
 • ett usb-mikroskop (idag används istället en app så att iPads kan användas som mikroskop, Magnify HD)
 • mått och behållare i olika storlekar
 • ett stetoskop

År två kompletterades lådan med bland annat:

 • ett tidtagarur
 • en solcellsdriven blomma
 • ytterligare en våg (med ”fat” istället för hinkar)
 • ballongpumpar (som komplement till bordsfläkten, för att skapa variation i undersökandet av till exempel luft)
 • ytterligare en regnmätare (blir det lika mycket regn i båda ifall man exempelvis placerar dem på olika ställen)
 • ett tidtagarur
 • en hästskomagnet, greppvänlig för de yngsta
 • ett förstoringsglas (ungefär i ett A4:pappersformat, greppvänligt och av plast så att det är lätt att hålla för de yngsta)
 • En dynamoficklampa

Reflektion och analys

I och med att materialet finns på elva avdelningar blir det väldigt olika vilka läroplansmål som blivit vägledande för arbetet. Den gemensamma nämnaren har varit att vi använder oss av samma mål som utgångspunkt, men sedan ökar variationen beroende på vilken nyfikenhet och vilka intressen som väcks i respektive barngruppen.

Kommentarer

 • Elisabet skriver:

  Hej
  Jag undrar vad är en torso?
  Mvh Elisabet

  • Tessan Åkerblom skriver:

   Hej Elisabet!
   En torso är en överkropp eller bålen på en människa och används i undervisningen ofta för att se människokroppen i genomskärning. Med den kan vi visa barnen hjärta, lungor, bröstkorgen med mera. Den visar hur kroppen ser ut inuti oss.


Läs vår personuppgiftspolicy