Äldre

Normer och värden

Föregående tips Nästa tips

Gipshänder visar våra olikheter

Syfte – Varför?

Denna undervisningsaktivitet är bra att ha som en startuppgift när gruppen är ny eller för att diskutera värdet av att vi alla är olika, men lika mycket värda. Under normer och värden i kapitel 2.1 i Lpfö 18 står det att förskolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Tillvägagångssätt – Hur?

FÖRBEREDELSER: Förbered genom att plocka fram gips, en kanna vatten, en hink eller bunke att blanda gipset i, samt en träpinne för röra om.

STEG 1: Jag blandar gipset inför barnen och de får turas om att hjälpa till (detta för att alla barn inte är bekanta med gipset som material).

STEG 2: Barnen får kupa sina händer och jag förbereder och berättar för dem vad tanken är att de ska få prova och vad som kommer att ske (en del barn tycker det är lite otäckt och vill inte vilket självklart ska respekteras).

STEG 3: Vi häller gipset i barnens kupade händer och de får nu hålla händerna alldeles stilla under tiden gipset stelnar ”brinner” i deras händer.

STEG 4: Gipset får stelna under natten ordentligt och dagen efter tar vi fram gipshänderna igen. Det är nu det magiska händer när de ska finna sin egen gipshand. För även om de ser lika ut passar din gipshand just dig och ingen annan.

Reflektion och analys

Denna övning leder till fantastiska samtal om värdet av att vi alla är unika individer. Barnen tycker det är spännande att prova varandras gipshänder och hur de än gör så passar formen inte deras kupade händer. Det är bara deras egen hand som är gjuten för just dem. Händerna är väldigt fina att sätta upp på en hylla, i ett vackert skåp eller klistra upp på en träskiva ” här är vår barngrupp” där barnens vackra tankar om olikheter och lika värde tas med. Gipshänderna kan även målas om så önskas. Viktigt är också att veta att överblivna gipsrester efter övningen inte får hällas ut i slasken eftersom det då förstör och kan ge stopp i rören.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy