Äldre

Naturvetenskap och teknik

Föregående tips Nästa tips

Geometriska former

Syfte – Varför?

Upptäcka och undersöka mönster och träna på olika geometriska begrepp samtidigt som vi valfritt skapar/konstruerar egna geometriska ”figurer”.

Barnen får utifrån sin fantasi och föreställningsförmåga skapa egna figurer samtidigt som vi jämför likheter och skillnader (urskiljer) mellan olika geometriska figurer.

Vi letar och upptäcker olika geometriska former som finns runt omkring oss i vår vardag och omvärld. Vilken form har ett hustak? Var kan vi finna olika bårder (till exempel på tapeter)? Vilka mönster finner vi på våra kläder?

Kopplingar till Lpfö 18 – Vad? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Tillvägagångssätt – Hur?

STEG 1: Genomgång av namnen på olika geometriska former; triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, romb.

STEG 2: Vi i arbetslaget har förberett en övning genom att klippa ut olika geometriska former i olika färger och papper. Självklart finns det även papper och saxar att tillgå om barnen själva vill klippa ut sina former. Barnen får sedan valfritt välja att skapa/konstruera något med de olika formerna, ett hus, bil, gubbe, träd eller vad de nu själva hittar på.

STEG 3: Bilderna sparas i barnens egna dokumentationsböcker tillsammans med vad de berättar för oss om sin skapelse och hur de har gjort den.

Reflektion och analys

Ibland gör vi i barngruppen tillsammans ett stort gemensamt collage där alla får vara med och skapa/konstruera olika saker/figurer med de olika geometriska formerna. Det brukar bli väldigt fina att sätta upp på förskolan.

Samtidigt som vi genomför övningen tränar vi också på de olika begreppen och jämför likheter och skillnader mellan de olika geometriska formerna.

I Lpfö 18 står inte geometri specifikt med som ett mål utan att det istället handlar om barnens förståelse för mönster samt att resonera matematiskt och se samband mellan begreppen. Därför brukar jag också lägga in i samband med denna aktivitet samtal om både till exempel en röd cirkel, två blå kvadrater, en gul triangel, en röd cirkel, två blå kvadrater och så vidare. Jag låter också barnen gå på ”mönsterjakt” inomhus eller utomhus där de får leta efter mönster och bårder. Ibland börjar vi med deras strumpor och kläder när vi undersöker, upplever och utforskar. Barnen får själva fota mönster och bårder de finner, vi skriver ut bilderna och låter barnen rita sina egna mönster. Ibland får de även lägga mönstret på pärlplattan eller bygga/konstruera det med andra material. Läs mer om detta i Formjakten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy