Äldre

Ämnesövergripande

Från Tellus till Mars

Syfte- Varför?

Hur vi kan ta tillvara barnens intresse och nyfikenhet i ett redan pågående projekt om rymden var utgångspunkten i detta projekt. Ett sidospår kom till utifrån samtal med barnen och som senare vidareutvecklades till ett ett nytt projekt i det pågående rymdprojektet.

Några barn sitter framför datorn och tittar på Melodifestivalen och reflekterar kring vad de ser. De funderar kring hur streckgubben kan röra sig när Måns Zelmerlöw framför sitt nummer.  Någon av barnen tror det är en film och plötsligt vänder sig ett barn mot mig och undrar kan vi göra en film? En rymdfilm!

Vi utgick ifrån följande i vår planering: pågående projektet om rymden, tidigare kunskaper, barns inflytande, barnens erfarenheter, nya kunskaper genom filmprojektet, koppla till läroplanen och verksamhetsdokumentation i form av film. Vi vill att barnen ska lära sig: att deras tankar är viktiga, jobba tillsammans och ta demokratiska beslut i ett gemensamt projekt.

Mål i Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • intresse för och förmågan att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • förmågan att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • förmågan att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Tillvägagångssätt – Hur?

Vi jobbade i både storgrupp och mindre grupper utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Varje barn fick välja vilken grupp de vill vara med i. Eftersom i hur projektet fortlöpte ändrades grupperna när barnen blev nyfikna på att göra nya saker och vågade anta nya utmaningar. I projektet kom vi även in på tankar kring källkritik och har diskuterat och reflekterat kring begrepp som upphovsman (vem äger bild, film och ljud). Får man fotografera och publicera vad som helst?

Vi arbetade efter följande projektplanering:

 1. Gör manus med manusgruppen
 2. Fotografera i stan för att få rätt miljö
 3. Rita bilder
 4. Göra egna ljudinspelningar till ljudeffekter
 5. Rösta kring barnens förslag i demokratisk anda

Verktyg/redskap vi har använd i projektet: Puppet Pals, Garageband, Movie maker
Vi har använt följande teknik: Kamera, surfplatta, dator och diktafon.

Från Tellus till Mars

 

Reflektion och analys

Våga utgå ifrån barnens tankar för att se möjligheter. Barnen visade både nyfikenhet och kreativitet i den olika momenten som ofta bestod i hur de skulle lösa olika problem.

Vi reflekterade tidigt kring bilder, foton och om hur vi kan använda dem. Utifrån deras reflektioner tog barnen ett beslut. De skulle inte vara med på filmen utan använda sig av ritade och fotograferade bilder. De önskade även att den skulle finnas på Youtube och visas på biografen.

En mindre grupp började spåna på ett manus som vi sen gemensamt gick igenom och reflekterade kring. När manuset var klart och alla barn hade fått säga sin mening började en grupp med att rita olika bilder och figurer som de ville ha med i filmen. Bilderna fotograferade de sen med plattan och la in i Puppet Pals. De barn som ville gick en runda på stan och fotograferade alla platser som skulle vara med i filmen. Bilderna la de sen in i Puppet Pals.

Några barn började fundera kring olika ljudeffekter och hur de kunde göra dem. Vi letade i datorn på nätet efter ljud som var godkända att använda medan några andra barn ville testa att göra egna ljud. Ett barn tyckte vi skulle ha med en sång och att den skulle låta ”rymdljud”. Vi började experimentera med appen Garageband och barnen sjöng in sin sång och provade sen olika ljudförvrängningar.

Barnen spelade sen in olika filmsekvenser i Puppet Pals som vi sen la in i ett filmredigeringsprogram och därefter alla ljudeffekter tillsammans med barnen. När filmen var klar gjorde några barn ”en sån där så man vet när det är” och ett programblad.

Efter varje aktivitet fick de barn som hade gjort något berätta för de andra vad de hade gjort och hur de gjorde. Där efter tog vi gemensamma beslut till vad som skulle användas och hur vi skulle gå vidare. Vi upplever att alla barnen var engagerade och kände sig delaktiga utifrån deras intresse och nyfikenhet. De hade många tankar och idéer  som vi reflekterade kring. Både när det gällde rymden där de använde sig av tidigare kunskaper som de hade tillägnat sig under projektet och  nya kunskaper kring hur filmen skulle göras. Barnens beslut sattes upp på tidslinjen på väggen av barnen, där de kunde se hur filmen växte fram. Projektet pågick under cirka tre månader.

När dagen var inne bjöd barnen vårdnadshavare och syskon på egengjorda snittar och dricka innan filmen visades på Biografen. Det blev en stor succé! Avslutningsvis: Låt baren fota, filma och berätta kring det de gör. Var en lyhörd och nyfiken pedagog och våga prova.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy