Yngre

Allmän utveckling

Ficklampan – utforskande av ljus och teknik

Syfte – Varför?

Att stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap och teknik. Att ge barnen förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimulera dem att använda hela sin förmåga. Att stimulera barnens lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att utforska och upptäcka teknik i vardagen,
  • fyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Tillvägagångssätt – Hur?

Vi har uppmärksammat att barnen har ett intresse för att släcka och tända lampor som finns på förskolan. För att ta vara på detta intresse, samt skapa förutsättningar för ytterligare utforskande av mörker/ljus samt enklare teknik har vi iordningställt ett rum där det finns möjlighet att mörklägga. Vi har plockat bort en dörr till en garderob och klätt insidan med mörkt tyg samt hängt in saker som blänker när man lyser på dem. För öppningen har vi hängt ett mörkläggande tyg.

Vi har köpt in ficklampor som är placerade så att barnen själva kan använda dem. Ficklamporna har laddningsbara batterier för att inte belasta miljön mer än nödvändigt.

Rummet är tillgängligt för barnen hela dagen, för att de ska kunna utforska mörker och ljus samt ficklampans funktion på eget initiativ. Barnen erbjuds även aktiviteter under ledning av pedagoger i rummet. Då leker vi leken ”Kan du lysa på…” vilket innebär att vi frågar barnen ”Kan du lysa på t ex Pelles öra?, Kan du lysa på t ex Lisas fot?” Denna lek brukar utvecklas på olika sätt från gång till gång. Ibland är det rummet som står i fokus  (golv/vägg/tak/möbler).

Reflektion och analys

Vi har sett att antalet ficklampor som barnen har tillgång till spelar roll för om syftet med dem ska uppfyllas eller inte. Vi började med att ha tre stycken. De blev det väldigt mycket övning i att förhandla och dela med sig för barnen, vilket i och för sig är bra. Men det vi såg var att detta tog uppmärksamhet och tid ifrån själva det no/tekniska-utforskandet. Nu finns det en ficklampa till alla. Det innebär inte att barnen har slutat samspela. Tvärtom så blir det ännu mer samspel än när de var tvungna att dela på ficklamporna. Men samspelet nu har fokus på till exempel var ljuset hamnar, det vill säga det som är det primära syftet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy