Äldre

Allmän utveckling

Föregående tips Nästa tips

Enkelt ljusbord att göra själv

Syfte – Varför?

Ljusbord är väldigt användbara i förskolans undervisning, men kostsamma att köpa in. Därför har jag kommit på en egen, billigare variant. Ljusbordet har stora möjligheter till variation av både material och i vilket syfte vi vill använda det i vår undervisning. Allt beroende på vad ni vill att barnen ska få uppleva, upptäcka och utforska. Beroende på vilka projekt/processer ni är inne i för tillfället kan ni lätt byta ut och skifta materialet eller varför inte ha fyra olika material i de olika lådorna/facken?

Mål i Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Tillvägagångssätt – Hur?

Jag hade tagit del och sett andra förskolors ljusbord och började fundera på hur jag skulle kunna skapa ett eget för en billig peng på vår förskola. Jag fann en fyralådors hylla som vi redan hade i våra ägor, vilken jag lade ner på golvet.

Under hyllan på golvet lade jag en ljusslang (finns för en liten peng på många varuhus). Den jag hittade i vårt förråd hade blått sken, men de finns i en rad olika färger eller till och med kontroll där du kan skifta färgerna. På hyllan häftade jag fast fyra stycken genomskinliga plastbrickor som vi fått med vår ljuskub (går även att köpa in separat från företagen som säljer ljuskuben). Plexiglas skulle också kunna fungera bra.

I de fyra olika facken kan vi variera olika material som linser, ris, pasta, sand, grus och bönor.

Reflektion och analys

Med lite fantasi och kreativitet kommer vi långt och billigt undan när det gäller förskolans lärmiljöer. Ofta kan vi med små medel hitta på egna lösningar. Barngruppen uppskattar ljusbordet mycket och är nyfikna på morgonen när de kommer och vill upptäcka vilket material vi har lagt dit idag. De kommer även med egna idéer och samlar på sig material de vill utforska på vägen till förskolan eller på våra utflykter. Genom att även variera färgerna på ljusslangen leder det till nya upptäckter hos barnen. För mig handlar våra lärmiljöer mycket om att det inte behöver vara så svårt att skapa inspirerande miljöer för barnen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy