Äldre

Ämnesövergripande

Föregående tips Nästa tips

Borttappade vantar

Syfte – Varför?

Vi finner en hög udda vantar ute i hallen och frågar barnen vems det är. Ingen känner igen dem. Då frågar vi barnens vårdnadshavare om vems vantar det är, men återigen är det ingen som känner igen dem. Så märkligt! Undrar vems vantarna är? Så började vår historia om de borttappade vantarna.

Kopplingar till Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Tillvägagångssätt – Hur?

STEG 1: Vi började med att läsa flanosagan om Vanten för barngruppen. En fantastisk berättelse om en kvarglömd vante på marken som olika djur flyttar in i. Spänningen kring vilket djur som kommer härnäst och den stora frågan om de alla kommer att få plats i vanten. Med stor inlevelse förstärker vi berättelsen med olika röstlägen, upprepar de olika djuren, visar dem med flanobilderna som stärker den visuella upplevelsen. Vi klipper ut formen av en vante där alla barn får valfritt rita olika former, mönster och färger.

STEG 2: Dagen efter tar vi fram barnens lärplattor. Vi projecerar och visar på väggen hur appen vi har valt ut är designad och fungerar. Efter det får barnen välja själva att skapa egna berättelser med ”strumpteaterappen” Sock Puppets. I den kan de precis som vi vuxna gjorde förställa sina egna röster.

STEG 3: Efter några dagars frågande vem som äger vantarna och de inte har funnit dina rätta ägare klipper vi av fingrarna på dem och tar fram olika material så som garn, tyger, pärlor och ögon så att barnen kan skapa egna figurer/karaktärer för lek och sagor.

STEG 4: Barnen använder sina fingerdockor till att skapa egna berättelser som vi tillsammans spelar in med stöd av lärplattan. Via olika appar kan de även lägga till egna bakgrunder och olika miljöer.

STEG 5: Deras berättelser och kreativa skapande visas sedan upp på nästkommande föräldramöte till vårdnadshavarnas stora förtjusning, samtidigt som vi berättar om vilket fantastiskt lärande de borttappade vantarna ute i hallen gav då de fick ett helt nytt syfte och användningsområde.

Reflektion och analys

Vi har nog alla varit med om dessa udda vantar som ligger länge ute upphittarkorgar och som aldrig kommer tillbaka till sina rätta ägare. Genom sagan om Vanten och att blanda analogt och digitalt lärande kom de till användning på ett helt nytt sätt. Barnen tyckte det var roligt att få skapa egna fingerdockor som både kunde användas i deras lek, men även få flytta in i det digitala och på då sätt uppstod ett merlärande genom att de kunde själva skapa egna berättelser som visades upp för deras vårdnadshavare. Under föräldramötet blev det ett fint samtal just kring hur vi i förskolan kan arbeta på ett naturligt sätt med digitalisering i förskolans undervisning och genom att visa hela processen för barnens föräldrar kunde de få ta del av undervisningen kopplad till förskolans läroplans mål. Vi fick även in barnens matematiska förmåga  och grundläggande egenskapar hos mönster genom att barnen fick måla/färglägga egna ”pappersvantar” utifrån att vi samtalade om att vantar finns i olika färger och former (fingervante/tumvante).

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy