Äldre

Språk och kommunikation

Bokstavsraketer

Syfte – Varför?

När barnen börjar att visa intresse för bokstäver börjar vi oftast med deras namn och deras begynnelsebokstav. Vi pratar om vad vi heter, vad våra namn betyder och vem/vilka vi har fått vara namn ifrån. Vi brukar också lyfta frågan utifrån barnkonventionen och att alla barn har rätt till ett namn. Vi för samtal med barnen i vilka sammanhang vi använder våra namn och var de finns, till exempel på:

  • min krok i hallen,
  • min låda där jag spar mina arbeten och teckningar,
  • dörren till mitt rum,
  • brevlådan (här kommer vi in på skillnaden mellan för och efternamn),
  • mitt pass,
  • min mejl.

Kopplingar till Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Tillvägagångssätt – Hur?

1) I samlingarna använder vi ett mjukdjur i form av en krokodil med en ryggsäck. I ryggsäcken lägger vi i olika saker vi vill lyfta i vår undervisning. Det kan vara olika begrepp och fokusord, rimord, synonymer, bilder, symboler och bokstäver. Denna gång hade vi alfabetet i form av bild och bokstav laminerade på olika kort och där samtalet utgick ifrån vilka bokstäver som fanns i barnens namn, antalet bokstäver, vilket ljud bokstaven har och så vidare.

2) Vi hade förberett genom att ta fram papper i olika färger och gav barnen i uppgift att klippa ut kvadrater och skriva en bokstav i varje ruta utifrån deras namn.

3) Sedan fick de ett svart bakgrundspapper som de i ena kortsidan klippte till en triangel så att den blev spetsig i form av en raket.

4) Barnen klistrade fast bokstäverna i den ordningen de kommer i sitt namn. Därefter dekorerade de raketen och satte upp dem på väggen.

Kroko

Reflektion och analys

Förutom att vi fångar barnens intresse för bokstäver utifrån sitt namn och de spännande samtalen det medför så kommer vi även in på många matematiska begrepp. Matematik är också ett språk. Barnen går ofta till väggen och tittar, undersöker och jämför antalet bokstäver i sina egna och kamraternas namn. De räknar antalet, upptäcker likheter och skillnader både när det gäller längden på namnen och formen på bokstäverna. Denna undervisningsaktivitet gör vi ofta i början av terminen vilket även stärker gruppen och de blir mer medvetna om vad kamraterna heter, vartifrån våra namn kommer, hur våra namn används och lär känna bokstäverna i våra namn.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy