Äldre

Språk och kommunikation

Föregående tips Nästa tips

Tango och delad bokstavspizza

Syfte – Varför?

Spagetti, makaroner och hundra miljoner – vilken kittlande titel denna programserie från ur.se har. Titeln sätter igång barnens funderingar kring matematikens värld. Vad har pasta och matematik med varandra att göra? Kan det vara hundra miljoner makaroner i ett paket? Hur många bokstäver finns det i ordet spagetti? Barnens frågor och nyfikenhet på läs- och skrivlärande och matematik är stor under sista terminen på förskolan. Det gäller att smida när järnet är varmt och fånga barnens intresse samtidigt som vi utmanar dem i lärandet så att barnen inte tappar gnistan. Sista terminen på förskolan tycker jag bör handla om att vässa, stimulera och utforska lärandet lite extra. Barnen ska få känna tillit till sin egen förmåga och tycka att det är roligt att lära sig. Därför twistar vi ofta till vår undervisning. Vi utgår ofta från material och lekar de känner igen sedan de tidigare åren på förskolan  för att sedan utmana dem vidare.

Kopplingar till Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Förskollärare ska ansvara för att i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklass, skolan och fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinutiet och progression i barnens utveckling och lärande.

Tillvägagångssätt – Hur?

I femårsgruppen arbetar vi ofta med URs programserier bland annat: Livet i bokstavslandet, Lässugen, Katten, musen, tiotusen med flera. Dessa finns tillgängliga på nätet helt gratis för oss pedagoger att använda i vårt arbete och nu ska vi berätta vad vi gjorde utifrån program nr 3 som heter Tango och delad pizza ur serien Spagetti, makaroner och hundra miljoner.

STEG 1: Vi började som vi ofta gör med en fruktstund där vi denna dag delade äpplen och frågade barnen om de önskade ett helt, halvt eller en fjärdedel. Sedan fortsatte vi med att prata om begreppen 1/1, 1/2, 1/3 och 1/4 och om barnen hade några idéer vad de kunde stå för.

STEG 2: Efter det tog vi fram legolådan och började undersöka bitarna. Vi visade och förklarade för barnen de olika begreppen utifrån legoklossarna.

STEG 3: Nu var det dags att starta projektorn och se programmet tillsammans vilket handlar om att fyra människor besöker en resturang där de beställer pizza. Då är det viktigt att de får lika mycket var så att det blir rättvist, ett scenario som barnen känner väl igen från sin vardag. Barnen tycker det är spännande att se dessa program tillsammans. Det blir en hel del samtal under tiden och det är lätt att stanna upp och pausa för att sedan fortsätta titta.

Bokstavspizzor: Efter programmet tar vi fram en cirkel med röd färg (tomatsås) som ska föreställa en pizza. Vi tar fram våra bokstavskort vi har samt lägger ut bilder på golvet. Vi berättar att detta är en bokstavspizza och den fyllningen som vi vill ha på vår pizza börjar på en viss bokstav. Alla andra bokstäver är vi ”superallergiska” mot. Vi drar fram en bokstav och barnen får sedan titta på bilderna på golvet för att hitta korten som börjar på pizzans bokstav. Efter ett tag tar vi en ny bokstav och gör en ny bokstavspizza.

Under arbetet kommer vi också in på begreppen EN/ETT, till exempel ETT äpple och EN apelsin, ETT blåbär och EN banan och så vidare. Barnen ritar valfria bilder i sin egen dokumentationsbok och sätter en eller ett framför.

Reflektion och analys

Tänk vilket spännande lärande en tango och en delad pizza kan ge! Nästa steg blir nog att jag får lära mig att dansa tango också. Det gäller att våga tänja på sina egna kunskaper och erfarenheter för att få till ett merlärande och tango är inte min starkaste sida (just nu) men så tyckte jag inte heller om matematiklektionerna under min egen skoltid. Tänk om någon hade förklarat att matematik faktiskt kan vara båda makaroner, pizza och en tango. Då hade nog även multiplikation varit roligt att lära sig!

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy