Äldre

Lärmiljö

Att utveckla den pedagogiska miljön i förskolan

Förskolans miljö; hur man möblerar, vilket material man erbjuder och i vilket utsträckning ett material görs tillgängligt för barnen, har visat sig ha stor betydelse för vilket lärande som sker. ”All miljö signalerar någonting”, säger Katarina Larsson. ”Det som inte är tillgängligt finns inte. En stängd ateljé finns inte. Har vi regler i miljön som är till för oss eller för barnen? Hur jobbar vi med introduktion?”, fortsätter Katinka Vinroth Andersen.

Med hjälp av miljön kan man locka barnen till utforskande och lek inom läroplanens samtliga målområden. Filmen ger er en rad frågor som ni kan använda för att utveckla den pedagogiska miljön på just er förskola.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy